Handels- og medlemsbetingelser

Produkter og tjenester udbydes af:

2wellness.dk v/Bente Tromborg
Holbækvej 1
7400 Herning
Danmark

Telefon (+45) 26851863
e-mail bente@pilates-uddannelsen.dk

CVR: 25642430

www.pilates-uddannelsen.dk drives af 2wellness.dk v/Bente Tromborg (herefter 2wellness), og alle aftaler, der indgås på websitet indgås mellem kunden og 2wellness.

Produkter og tjenester bliver leveret digitalt via e-mail, som fysiske kurser eller arrangementer.


Den fysiske undervisning foregår:

TROMBORG pilates- og yogastudio
Nygade 1C, 1. sal
8600 Silkeborg


Produkter kan betales med både VISA og Dankort.

Alle priser er i danske kroner. Pilates- og yoga-undervisning er momsfritaget.


Handelsbetingelser for uddannelser, workshops og lign.

Betalingsmåder
At ta’ en pilates-uddannelse er en investering i dig selv, dit helbred og din karriere. En investering, du med garanti får mange gange igen, hvis du committer dig til uddannelsen og følger mine råd. Og jeg vil gerne sikre mig, at alle har råd til uddannelsen. Derfor kan du vælge mellem hele 2 forskellige betalingsmåder:

- Én samlet betaling (billigst)
- Små, nemme rater, der forfalder med 30 dages mellemrum

Tilmelding
Tilmelding og betaling sker online. Foretrækker du at få en faktura tilsendt i stedet, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. 26 85 18 63 eller via kontaktformularen, som du finder her.

Tilmeldingsfrist
Jeg har ikke en egentlig tilmeldingsfrist. Men da der kun er 10 pladser på uddannelsen, anbefaler jeg, at du tilmelder dig, så snart du er klar, så du er sikker på at få en plads. Her kan du tilmelde dig online.

Afmelding

- Ved afmelding senest 2 måneder før kursusstart får du 75% af kursusprisen refunderet.
- Ved afmelding senest 1 måned før kursusstart får du 50% af kursusprisen refunderet.
- Ved senere afmelding er der ikke mulighed for refundering.

Afmelding skal ske skriftligt til Bente Tromborg

Sygdom
Der er mødepligt til alle timer i uddannelsesforløbet. Undervisningen er intensiv, og det er et problem, hvis du mangler noget. Ved fravær fx pga. sygdom, er du nødsaget til at finde en løsning med underviseren, således der kan indhentes/kompenseres for det som mangler. Det vil ofte være i form af koncentrerede individuelle lektioner med underviseren (kræver ekstra betaling), eller ved flytning til et andet hold (se gældende betingelser nedenfor).

Flytning til et andet hold
Ønsker du efter tilmelding at blive overflyttet til et andet hold, kan det ske mod at betale et administrationsgebyr på 495 kr. Derefter kan du overflytte yderligere en gang mod at betale et administrationsgebyr 995 kr. For yderligere oplysninger vedr. overflytning kontakt Bente Tromborg

Aflysning:
Der tages forbehold for enkelte ændrede datoer indenfor uddannelsens eller kursets periode, som følge af sygdom blandt underviserne eller andre uforudsete hændelser. I tilfælde af aflysning finder vi en ny dato. Der tages forbehold for aflysning af hold, grundet utilstrækkelig tilslutning. I tilfælde af aflysning grundet utilstrækkelig tilslutning får du naturligvis din indbetaling returneret.

Certificering
Certificat udstedes ved bestået certificerende prøve, som afholdes 2 gange om året. Certificering skal opdateres en gang om året. Den årlige faglige opdatering opnår du ved at deltage på et eller flere pilates-kurser/workshops af en samlet varighed på min. 4 timer, hos andre pilates-kursus-udbydere, eller TROMBORGs workshops og kurser.

Opdatering af kortdata
Kortdata kan opdateres ved at logge ind på onlinebookingen og vælge ”Brugerprofil” – ”Autoriser betalingskort”. Ved kontakt til Bente Tromborg kan kortoplysninger fornyes eller slettes. Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata er korrekte. Overholdes dette ikke kan 2wellness uden varsel inaktivere/afslutte din deltagelse på uddannelsen.

Rettigheder
Alle rettigheder til kurser, workshops, events samt digitale produkter tilhører 2wellness v/Bente Tromborg. Ved køb opnås udelukkende licens til at benytte det købte produkt som angivet under det pågældende produkt.


Medlemsbetingelser gældende for TROMBORG pilates- og yogastudio

Særligt vedr. pilates i reformerTræning på reformer-hold foregår i Toe Sox (kan købes hos os)

Medlemskab
Et medlemskab er personligt, og må ikke benyttes af andre. I tvivlstilfælde kan TROMBORG pilates- og yogastudio forlange at se legitimation. Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, email, telefonnummer, bankkonto skal meddeles skriftligt til 2wellness.

Varighed/Medlemskab
For medlemskaber gælder, at medlemsprisen, som oplyst på produktsiden, atuomatisk bliver trukket for hver medlemsperiode. Du modtager en email med bekræftelse på din tilmelding efter indgåelse af medlemskabet.

Vi gemmer aldrig dine kortnumre, udløbsdato eller kontrolcifre.

Du kan når som helst psige dit medlemskab, og der er ingen gindingsperiode. Du kan opsige dit medlemskabt online via din medelmskab platform, eller ved at  sende en mail til bente@pilates-uddannelsen.dk Vælger du at opsige pr. mail, skal du blot opsige dit medlemskab senest 5 hverdage før din næste trækning.

Prisændringer
TROMBORG pilates- og yogastudio forbeholder sig ret til at foretage prisændringer med kort varsel. Sådanne vil blive varslet via e-mail.

Tilmelding
Når du køber en plads på et hold hos TROMBORG pilates- og yogastudio er du automatisk holdet indtil medlemskabet opsiges. Det vil sige, at din træning ligger på samme dag og samme tidspunkt hver uge. Det er en stor fordel at deltage på det samme hold uge efter uge, fordi underviseren kan tilpasse programmet, så de enkelte deltagere bliver bedre og bedre. Det er en kvalitetssikring af din træning hos os.

Afbud
Er du forhindret i at bruge din plads, kan du frigive din plads til en anden, ved at melde afbud senest kl. 21.00 aftenen før. På den måde opnår du muligheden for at få en erstattende mødegang på et af de andre hold i TROMBORG pilates- og yogastudio. TROMBORG pilates- og yogastudio kan ikke garantere ledige pladser på alle oprettede hold, idet pladserne tildeles efter "først til mølle"-princippet. Erstatningsgangen skal afholdes indenfor en periode på 4 uger beregnet fra den mødegang, du afmelder. For afbud og aftale om erstatningsgang, kontakt Bente Tromborg.

Afbud til personlig træning skal meldes senest kl. 21 aftenen før via telefon eller SMS (til tlf. 2685 1863). Ved for sent afbud eller udeblivelse er det ikke muligt at få den afmeldte lektion godtgjort.

Bero
Du kan sætte sit medlemskab i bero 2 gange om året, i op til 4 sammenhængende uger pr. gang. Man kan f.eks. sætte medlemskabet i bero ifm. studiet holder lukket, hvilket vi gør 4 uger i juli og omkring jul/nytår hhv. 4 og 2 uger.

Aflysning
Der tages forbehold for aflysning som følge af sygdom blandt underviserne eller andre uforudsete hændelser. I tilfælde af aflysning udskydes din næste betaling 1 uge.

Værdigenstande
TROMBORG pilates- og yogastudio anbefaler, at genstande af værdi medbringes i selve undervisningslokalet. TROMBORG pilates- og yogastudio bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade.

Ansvar
Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredelsestilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos TROMBORG pilates- og yogastudio. TROMBORG pilates- og yogastudio tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem, som følge af en ulykke eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.

Fortrydelsesret
Ved køb over Internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Hvis du imidlertid vælger en startdato, som ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen.

Kvittering
Kvitteringen for købet sendes til den indtastede email-adresse. Kunden er selv ansvarlig for at de indtastede oplysninger er korrekte.

Opdatering af kortdata
Kortdata kan opdateres ved at logge ind på onlinebookingen og vælge ”Brugerprofil” – ”Autoriser betalingskort”. Ved kontakt til TROMBORG pilates- og yogastudio kan kortoplysninger fornyes eller slettes. Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata er korrekte. Overholdes dette ikke kan TROMBORG pilates- og yogastudio uden varsel inaktivere/afslutte medlemskabet.

Særligt ved køb af online-produkter/medlemskaber: disse er ikke omfattet af fortrydelsesret ifølge Forbrugeraftaleloven, nærmere betegnet "Lov om visse forbrugeraftaler paragraf 17, stk. 2 jf. 9 stk. 2a"
Alle online-produkter/medlemskaber er personlige og må derfor ikke sælges, udlånes, gives væk eller på anden måde distribueres uden forudgående skrifligt aftale med 2Wellness.

Online-medlemskaber kan ikke sættes i bero.