​Handels- og medlembetingelser gældende for
TROMBORG pilates- og yogastudio

 • Særligt vedr. pilates i reformer
  Træning på reformer-hold foregår i Toe Sox (kan købes hos os)
 1. Medlemskab
  Et medlemskab er personligt, og må ikke benyttes af andre. I tvivlstilfælde kan TROMBORG pilates- og yogastudio forlange at se legitimation. Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, email, telefonnummer, bankkonto skal meddeles skriftligt til TROMBORG pilates- og yogastudio.
 2. Medlemsbetingelser
  TROMBORG pilates- og yogastudio kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 30 dage. I tilfælde af ændring vil disse blive sat op i studiet.
 3. Varighed/Medlemskab
  Et medlemskab til holdundervisning kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode, som der er betalt for, udløber. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.5 klip til personlig træning Gyldighed: 3 måneder fra købsdato.
  10 klip til personlig træning Gyldighed: 6 måneder fra købsdato.
 4. Tilmelding
  Når du køber en plads på et hold hos TROMBORG pilates- og yogastudio er du automatisk tilmeldt alle mødegange forløbet indeholder. Det vil sige, at din træning ligger på samme dag og samme tidspunkt i de uger, forløbet varer. Det er en stor fordel at deltage på det samme hold uge efter uge, fordi underviseren kan tilpasse programmet, så de enkelte deltagere bliver bedre og bedre. Det er en kvalitetssikring af din træning hos os.
 5. Afbud
  Er du forhindret i at bruge din plads, kan du frigive din plads til en anden, ved at melde afbud til din underviser senest kl. 21.00 aftenen før. På den måde opnår du muligheden for at få en erstattende mødegang på et af de andre hold i TROMBORG pilates- og yogastudio. TROMBORG pilates- og yogastudio kan ikke garantere ledige pladser på alle oprettede hold, idet pladserne tildeles efter "først til mølle"-princippet.Afbud til personlig træning skal meldes senest kl. 21 aftenen før den aftalte tid via telefon eller SMS. Ved for senere afbud eller udeblivelse er det ikke muligt at få lektionen godtgjort eller erstattet.
 6. Værdigenstande
  TROMBORG pilates- og yogastudio anbefaler, at genstande af værdi medbringes i selve undervisningslokalet. TROMBORG pilates- og yogastudio bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade.
 7. Ansvar
  Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredelsestilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos TROMBORG pilates- og yogastudio. TROMBORG pilates- og yogastudio tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem, som følge af en ulykke eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.
 8. Udbud af hold
  TROMBORG pilates- og yogastudio har ret til løbende at ændre udbuddet af antal hold. Antallet af hold afhænger af antal medlemmer.
 9. Fortrydelsesret
  Ved køb over Internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Hvis du imidlertid vælger en startdato, som ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen.
 10. Kvittering
  Kvitteringen for købet sendes til den indtastede email-adresse. Kunden er selv ansvarlig for at de indtastede oplysninger er korrekte.
 11. Opdatering af kortdata
  Kortdata kan opdateres ved at logge ind på onlinebookingen og vælge ”Brugerprofil” – ”Autoriser betalingskort”. Ved kontakt til TROMBORG pilates- og yogastudio kan kortoplysninger fornyes eller slettes. Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata er korrekte. Overholdes dette ikke kan TROMBORG pilates- og yogastudio uden varsel inaktivere/afslutte medlemskabet.